Marcelle Hanselaar

Marcelle Hanselaar

Het werk van Hanselaar (UK/NL) is moeilijk te plaatsen binnen een bepaalde stroom - of te associëren met een aantal kunstenaars. Zowel portretten als narratieve beelden vormen de basis van haar oeuvre.

Ondanks de diversiteit is het onderliggende thema vaak één en dezelfde: een verkenning van haar eigen persoon en de daarmee verbonden gebeurtenissen en individuen.

De figuren en het toneel waarop ze verschijnen, weerspiegelen een romantiek en brutaliteit die doen herinneren aan Goya of de Vlaamse primitieven. De gecreëerde droomwereld is echter tevens reëel, met kleuren en karakteristieken die aansluiten bij modernisten als Bacon, Paula Rego en Marlene Dumas.

Deze vergelijkingen zijn slechts pogingen om tot een synoniem te komen voor het werk van Marcelle Hanselaar. Feit is, dat dit onmogelijk blijkt te zijn. Eens men het werk van Hanselaar heeft aanschouwd zindert de individualiteit verder na in de lucht…

Extra Info