Ulyana Gumeniuk

Ulyana Gumeniuk

"The canvas is the laboratory/battlefield for exploring the phenomenon of an 'event'.
It is not there to represent or to show. It is intended to be a place where the 'event' can be played out and its specific aspects can be re-enacted, recreated, manifested as an experience."

De Brits - Oekraïense kunstenares Ulyana Gumeniuk is gevestigd te Cambridge waar ze twee jaar als 'Fellow Commoner in Creative Arts' werkte aan het prestigieuze Trinity College. Voordien kwam haar werk aan bod in The National Portrait Gallery te Londen en werd ze bekroond met de BP Travel Award. Daarnaast werkte ze mee aan diverse projecten voor The National Gallery en Tate Modern.

ConsumedOneTwo

Klassiek geschoold aan de befaamde academie van Sint-Petersburg manipuleert ze gekende werken uit de kunstgeschiedenis tot mysterieuze anachronismen. Zo voert ze personages van Velasquez op in een Sovjet staalfabriek of realiseerde ze een muurschildering , een geschiedenis van Sint-Petersburg - tot op de dag van vandaag met figuren als Poetin en Bush.

pipes

In de reeks 'Bedtime Stories' verbeeldt Gumeniuk een wereld doorspekt met objecten en figuren die onder andere verwijzen naar traditionele Russische verhalen. Door de confrontatie met thema's als klimaatsverandering, overconsumptie en politiek populisme weet ze het loutere anekdotische van het beeld onderuit te halen. 

Werken als 'Consumed nr 1 & 2' integreren dan weer wetenschappelijke concepten als 'enthropy' of de architectonische structuur van DNA. Vanuit eenzelfde perspectief dient de reeks schilderijen 'Pipes' te worden benaderd. Deze studies van oude metaalfabrieken weerspiegelen Ulyana Gumeniuks passie voor hedendaagse onderwerpen maar herinneren - door het barokke schilderen ervan -   aan haar kennis van een kunsthistorische context.  

Extra Info