Sam Dillemans

Sam Dillemans

"The visible and perceptible (portraits, nudes, landscapes, boxers, ...) are only a mask that hides the diversity (beauty, nostalgia, sublime terror …) of the invisible, behind which the authentic and genuine reality is hidden. To detect this, situate, research and reveal in paint, pencil, charcoal or clay is my ultimate motive and objective."

Dillemans is een echte schilder, daarvan getuigen naar verluidt zijn doordringende persoonlijkheid en zijn bezetenheid. En een waarachtig schilder hoort wars van alle modes te zijn, bezeten van zijn artistieke roeping en zijn vak. Een bezetenheid die hij liefst letterlijk dik in de verf mag zetten.

De haast gastronomische sensualiteit van de materie, de textuur van het schilderij, de verfhuid, vormen het equivalent par excellence voor de onuitputtelijke weelde van de werkelijkheid…

De naakten die de kunstenaar sedert vele jaren tekent, schildert en etst demonstreren ook duidelijk de overgang van een oogstrelend realisme naar een groteske en uiterst schetsmatige vormgeving.De wervelende, getourmenteerde lijnvoering accentueert het beeld van een gekwelde mensheid…"

[Uit het artikel over het werk van Sam Dillemans van Herwig Todts; verschenen in ONS ERFDEEL, 43e jaargang, nr 3°, 2000]

Extra Info