Reniere & Depla

Reniere & Depla

"Tijdens het schilderen worden keuzes gemaakt maar het beeld blijft overheersend en domineert over de realiteit van het vertrekpunt"

Reniere&Depla (°1956, °1954) zijn Belgische kunstenaars die in een nomadisch traject leven en werken tussen Frankrijk en België, tussen stad en platteland. Met een dubbel paar handen maken ze sinds 1995 samen werk. 

Vertrekkend van hun eigen fotomateriaal onderzoeken Reniere&Depla via hun werk hoe een beeld schilderkundig teruggebracht kan worden naar zijn intimiteit, zijn breekbaarheid, zijn schaduwzijde. Er bestaat geen directe link tussen de foto die genomen wordt in een omzwerving en het schilderij, het doek is geen representatie van de foto. Het schilderij lijkt steeds een extra dimensie te hebben. Het doek overstijgt de foto, omdat ze niet het tafereel maar de sensibiliteit voorstelt.

In het schilderen wordt een schijn over de dingen gelegd die verduidelijkt of verzwaart. Een schijn die in het ene werk als een schaduw verduistert, in een ander als een glans verheldert, en in nog een ander doek als een nevel iets omsluiert.

Dingen verliezen hun schaal, ze lijken onmeetbaar groot of klein. Het doek is ongemanierder dan de foto’s, het schilderij toont een eenheid die in de realiteit afwezig is. Hun kunstwerken, en de manier waarop deze tot stand komen, roepen talloze vragen op: zijn hun schilderijen een spiegelpaleis, een doolhof van herinneringen? Schilderen ze het verborgene, het ontastbare? 

Extra Info