Mark Anstee

Mark Anstee

"Mark Anstee werkt hoofdzakelijk - in thema's - projecten uit die de bezoeker zowel laat genieten als aan het denken zet"

Mark Anstee's oeuvre bestaat hoofdzakelijk uit installaties en ingrepen in musea en culturele instellingen. Een steeds terugkerend thema in zijn oeuvre is de nietigheid van het individu in een bredere historische context. Veelal zijn deze historische momenten – waarin zijn kleine menselijke figuren gevangen zitten – conflicten.

Zijn ingreep in 2003 in het In Flanders Fields Museum te Ieper, het in situ tekenen van twee modellegers, kan als begin van deze reflectie worden beschouwd. De figuurtjes die Mark Anstee schetst zijn gebaseerd op klassieke schilderijen, oude grafvondsten en oorlogsfotografie. 

Ze beelden figuren uit op een beslissend en extreem moment. Het moment van 'doen' of 'sterven'. Ondanks hun individuele karakter zijn het slechts pionnen in een groter spel. Een gevoel dat wordt versterkt doordat de figuren enkel vanaf de rug worden afgebeeld.

Ook de REDBLUEREDBLUE serie – het resultaat van een project in 2014 voor het Imperial War Museum North (Manchester) – passen binnen deze filosofie. De recentere 'Neons' stellen vervreemde figuren in een verstedelijkte context voor. Individuen die er wat verloren bij staan of liggen ondanks hun heldere groene gloed die de ruimte domineert.