Frauke Wilken

Frauke Wilken

De representatie van het fysieke staat centraal in het werk van Frauke Wilken. Om dit te realiseren gebruikt ze diverse uitdrukkingsvormen. Ze bouwt, sculpeert, tekent, schildert en fotografeert.

Elk medium biedt andere perspectieven. Voor haar sculpturen en installaties gebruikt ze alledaagse materialen. Grondstoffen die in feite een ander doel dienen: om ons op te warmen, zichtbaar te maken of te camoufleren.

Haar antropomorfe objecten hangen, staan, zweven of liggen breeduit in de ruimte. De lichamen en huiden contrasteren in textuur, bestaan uit diverse lagen en verbergen meteen ook meerdere betekenissen. Soms zitten ze opgesloten in kijkkasten of kooien. De cultus van het lichaam en haar onderliggende machtsrelaties vormen een centraal thema.

Haar werk op,papier dient een zelfde doel. Toont vaak vormen en figuren in isolement. Nauwkeurig en strak gecomponeerd.

In haar vroege schilderijen primeert dan weer expressie en dynamiek. De verf danst, zindert en spat.

Ondanks hun eigen identeit sluiten deze doeken perfect aan op haar hedendaags driedimensionaal oeuvre waarmee het een onderhuidse band heeft.

Viele von Wilkens textilen Skulpturen wirken organisch, erinnern an abstrakte Körper und Körperfragmente. Sie wirken rätselhaft und zumeist unbehaglich, zugleich hart und weich, leblos und lebendig, geborgen und gefangen, kraftvoll und fragil.

Manche ihrer installativen Arbeiten scheinen auch verspielt und ironisch. Die Künstlerin arbeitet mit unterschiedlichsten Stoffen und Stofflichkeiten, näht und collagiert.

Extra Info