Openbare opdracht Zillebeke

Sinds het najaar van 2016 loopt een traject rond hedendaagse beeldende kunst in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. Hierbij werd uitdrukkelijk gekozen voor een werkmethode die vertrekt vanuit de dialoog tussen burger en kunstenaar, waarbij de buurt inspraak krijgt bij de totstandkoming van het kunstwerk. Aanleiding in Zillebeke is de dorpskernvernieuwing, waarbij het nieuwe kunstwerk echt geïntegreerd kan worden in de plannen voor de herinrichting.

In Zillebeke werkt een groep vrijwilligers onder begeleiding van curator Theun Vonckx (De Queeste Art) aan het project. Er werd in de groep nagedacht over de kunstintegratie in het dorp: wat moet het vertellen, wat is de beste locatie, wat verwachten de bewoners er van, welke kunstenaar past het beste bij wat de groep wil bereiken…

Zo kwam de groep terecht bij Brody Neuenschwander, een kalligraaf en tekstkunstenaar. Omdat hij zeer diverse media hanteert, van de collage over film tot en met lichtinstallaties, benadert zijn tekstkunst eerder de schilderkunst dan de zuiver grafische en digitale letterzetting. Brody Neuenschwander heeft ook een ruime ervaring met het realiseren van werken in de openbare ruimte, voornamelijk metalen constructies, in cortenstaal of inox.

Tijdens een atelierbezoek bij Brody Neuenschwander ging de groep zelf in gesprek met de kunstenaar over wat er werd verwacht en de diverse thema’s die belangrijk zijn voor Zillebeke. Hierbij werd uitdrukkelijk verwezen naar het idee van een ontmoetingsplaats (en het tekort er van) en werden ook enkele historische en geografische verwijzingen belicht die kunnen verwerkt worden in het kunstwerk. Brody en de groep werkten een idee uit om een ‘piazza’ te maken; dat werd wat later in de discussie: een paviljoen.

Het kunstwerk wordt op het dorpsplein voor de kerk geïntegreerd en komt er eind 2018 - begin 2019.