Matinee met Anne-Laure Van Bruaene

In 1566 vonden de eerste beeldenstormen in de Westhoek en de huidige Noord-Franse grensstreek plaats.

Maar waarom gingen mensen letterlijk beelden en kerken bestormen? Vanwaar komt die uitspraak 'c'est que des Gueux' (het zijn slechts Geuzen)? In welke mate bepalen deze opstanden vandaag nog steeds de identiteit van de Lage Landen? En wat was het gevolg voor de religieuze- en burgerlijke kunst?

De beeldenstorm roept nog steeds heel wat vragen op. Hoog tijd om een specialiste ter zake aan het woord te laten.

Op zondag 28 april om 11u00 geeft Prof. Dr. Anne-Laure Van Bruaene – historica verbonden met de Universiteit Gent – een geïllustreerde uiteenzetting over deze historische opstanden.

Naar goede gewoonte wordt er gezorgd voor een uitgebreide selectie aan versnaperingen en verfrissingen.

Anne-Laure Van Bruaene doceert cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op de stedelijke cultuur in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden.

Ze is promoter van universitaire projecten zoals “The Geuzenhoek. Religious coexistence and multiple identities in rural Flanders (1600-1750)” en “Embodied piety in the age of iconoclasm. Church, artefact and religious routine in the sixteenth-century Low Countries”.

Daarnaast is ze ook (mede)auteur van o.a. “Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600” (Lannoo) en “Bruegels wintertaferelen, Historici en kunsthistorici in dialoog” (Mercatorfonds).

PRAKTISCH?

Beeldenstormlezing met Prof. Dr. Anne-Laure Van Bruaene (UGent)

Zondag 28 april om 11u00

De Queeste Art
Trappistenweg 54
8978 Abele/Watou

Ingang: gratis

Plaatsen zijn beperkt, inschrijven kan via info@dequeeste-art.be

Deze lezing past in het kader van ICONOCLASH #01 een kunstproject van De Queeste Art te Abele en Kasteelstraat 1 te Watou en is opgebouwd rond het thema 'beeldenstorm'. De tentoonstellingen zijn op beide locaties nog te bezichtigen tot en met 5 mei 2019.