KRIJT & Marthe Zink

Van 26 mei tot 19 augustus in de kunsthal KAdE te Amersfoort.  

In deze groepstentoonstelling staat het tekenmateriaal KRIJT centraal. Kunstenaars zijn gevraagd nieuw werk te maken met bordkrijt. Ook te zien is bestaand werk van Joseph Beuys, Rudolf Steiner, Juan Muñoz en Nemanja Nikoli?.

Het nostalgie oproepende teken- en schrijfmateriaal op een schoolbordenondergrond staat centraal in de groepstentoonstelling KRIJTmet nieuw werk van zeventien Nederlandse kunstenaars en een aantal bijzondere internationale bruiklenen van onder meer Joseph Beuys en Rudolf Steiner. Het Amersfoortse Blauwdruk 033 richt de bovenzaal in, met Amersfoortse kunstenaars die reageren op het thema krijt.

Onder andere aan Marthe Zink werd gevraagd om speciaal voor deze tentoonstelling een werk te creëren.  

Meer informatie hier

Perspectieven n° 1 met Marthe Zink loopt vanaf 27 mei in De Queeste Art te Abele/Watou.