All I Want : Portugese Kunstenaressen van 1900 tot 2020

Hoe zag en ziet de Portugese kunstenares eruit, van 1900 tot vandaag? Welk beeld creëerde ze van zichzelf? Hoe kan ze haar eigen esthetische constructie handhaven? Dit zijn slechts enkele van de boeiende vragen die de tentoonstelling All I Want (Al Wat ik Wil) verkent, in uiteenlopende vormen en alle aspecten van het leven van de kunstenares: professioneel, politiek, familiaal of emotioneel.

De tentoonstelling omvat werken van uitzonderlijke kunstenaressen zoals Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes Castro, Paula Rego, Helena Almeida, Angela Ferreira of Leonor Antunes.

Praktisch? 

van 26 februari 2021 t/m 23 mei 2021

BOZAR - Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
meer informatie hier

Coproductie: Fundaçào Calouste Gulbenkian
Steun: Ministerie van Cultuur van Portugal, Kanselarij van de Eerste Minister, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
In het kader van: Portugees voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie