Kris De Wulf

Kris De Wulf

"Bij Kris De Wulf is de sterke compositie de sleutel naar een wereld van schalkse ongebreidelde fantasie"

Kris De Wulf tekent, schildert en fotografeert de dagelijkse wandeling met hond in het vertrouwde dorp. Het dorp, het eigen dorp of de eigen stad is in de geglobaliseerde wereld voor velen in Vlaanderen (en elders) nog steeds het centrum van alles, de navel als ultiem referentiepunt, de veilige haven die men kent en waar men zijn hoofdrol speelt

De kunstenaar legt dagelijks zijn originele observaties vast. Hij maakt composities niet zozeer met de bewoners maar met de leef- en littekens die hun aanwezigheid in de leefomgeving nalaten.

Het geheel geeft een beeld van knusheid die evolueert naar absolute banaliteit en vervreemding.

Een getekend, geschilderd en gefotografeerd heimat-gegeven dat uitmondt in de existentiële vraag: met wat zijn ze bezig en wat doe ik hier